Καθηγητής
Κώστας Χρυσόγονος

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην Ευρωβουλευτής

Στόχος και Φιλοσοφία

Το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου ιδρύθηκε το 1987.

Έκτοτε, προσφέρει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, με εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Εκλογικό Δίκαιο) του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Καθηγητής Κώστας Χρυσόγονος παρίσταται στην εκδίκαση υποθέσεων των εντολέων του στα ανώτατα εθνικά δικαστήρια (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο), στο σύνολο των Διοικητικών Εφετείων της Επικράτειας και των Ανεξάρτητων ή Ανώτερων Διοικητικών Αρχών και πειθαρχικών συμβουλίων. Αναλαμβάνει επίσης τη νομική εκπροσώπηση και παράσταση εντολέων του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, τη σύνταξη προσφυγών και καταγγελιών για παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τη νομική υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Έχει παράσχει νομικές υπηρεσίες, είτε με τη μορφή παράστασης σε δικαστήρια είτε με τη μορφή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, σε ευρύ φάσμα εντολέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί φορείς, όπως η Ένωση τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς και πολύ μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων.

Αμαλία Μυλωνά

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Στόχος και Φιλοσοφία

Από το 2005 το αντικείμενο εργασιών του γραφείου απέκτησε νέες, ευρύτερες διαστάσεις, χάρη στην παρουσία και την προσωπικότητα της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, LLM του Kings College of London, Αμαλίας Μυλωνά, εξειδικευμένης σε υποθέσεις τραπεζικού και ασφαλιστικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

Αφοσίωση

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και εντολέων μας (ή μεταξύ δικηγόρου και εντολέα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή προσωπική μας επαφή και επικοινωνία με κάθε πελάτη, ώστε να κατανοήσουμε την ουσία της υποθέσεώς του και να χαράξουμε τη στρατηγική μας. Τελικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση των συμφερόντων του, η προστασία του και εν τέλει, η επιτυχής έκβαση των υποθέσεών του, μέσα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου, την πολυετή εμπειρία και το προσωπικό μας ενδιαφέρον.

Αποτελεσματικότητα

Η εξειδίκευση του γραφείου μας, η μακρά εμπειρία και η άμεση προσαρμογή μας στις εξελίξεις της νομοθεσίας και της δικηγορίας διεθνώς εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά μας, πάντοτε σε συνδυασμό με την τήρηση της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. Κάθε υπόθεση είναι σημαντική για εμάς. Σε κάθε υπόθεση επιδιώκουμε την επιτυχία, είτε πρόκειται για μία απλή σύμβαση είτε πρόκειται για μια δικαστική διαμάχη, όπου διακυβεύεται η περιουσία του εντολέα μας.

Καινοτομία

Η εμπειρία μας στην ευρωπαϊκή και διεθνή δικηγορική πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζουμε τις διεθνείς πρακτικές στην ελληνική πραγματικότητα.

Σεβασμός

Η τιμολογιακή μας πολιτική καθορίζεται από τη βαρύτητα της κάθε υπόθεσης κατά τρόπο όμως εύλογο και αμοιβαία επωφελή. Στο πλαίσιο αυτό διευρύνουμε πάντοτε την πλέον ταχεία και αποτελεσματική επίλυση της εκάστοτε υπόθεσης, προτείνοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, εξωδικαστικές μεθόδους, αποφεύγοντας μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Τελευταίες δημοσιεύσεις